online pevná

Mixáž a mastering skladby100 €

Zmixujeme a zmástrujeme Vašu skladbu. Dodáme jej potrebný zvuk, energiu a pretavíme zvukovú predstavu klienta do reality.

Mám záujem